עוגה לשבת – פרשת בראשית

לפני כמה חודשים הרב שטינזלץ הוציא ספר חדש ובו שיחות על פרשת השבוע בשם "חיי עולם". לכבוד שבת בראשית, שבה מתחילים את קריאת התורה מהתחלה, אני מביא פה את ההקדמה לספר, אותה אני מאוד אוהב. הרעיון שהרב מביא עוסק ברעיון שמופיע כבר בפרשת בראשית, ומהווה למעשה הנחייה איך לקרוא את התורה. "זה ספר תולדות אדם", והוא כולל את הידע הרלוונטי שהאדם זקוק לו כדי לעמוד על דעתו ולממש את התכלית עבורה באנו לעולם. וכך כותב הרב שטינזלץ:

"פעם היו כותבים בשערי מסכתות התלמוד מחמת הצנזורה כתובת כזו:'כל מה שכתוב כאן על גויים – אין הכוונה לגויים של היום אלא לגויים שהיו בעבר'. גם בדורנו יש כתובת כזאת בשערי הספרים, כתובת בלתי נראית: 'כל מה שכתוב כאן על יהודים – אין הכוונה ליהודים של היום. הכוונה ליהודים שהיו בזמנים אחרים'.
ולכן אפשר לשבת וללמוד חומש, גמרא, ספרי מוסר או ספרי יראה – והכל בסדר גמור. כל מה שנאמר הרי לא מתייחס אלינו או לדור שלנו, אלא לאנשים אחרים ואל זמנים אחרים.
צריך למחוק מאותם דפי הקדמה בלתי נראים את התפיסה הזו שהדברים מדברים על מישהו אחר. על ה'הם', על ה'אלה', על האחרים – העיקר שלא עלינו. בין שמדובר בחומש, בין שמדובר בספרי יראה ובין שמדובר בגמרא – הכתובת צריכה להיות הפוכה: 'כל מה שנאמר כאן – מדבר רק עלי. הכל נכתב בשבילי והכל מחייב אותי. קודם כל הדברים מתייחסים אלי'.

ואיזו דרך נפלאה היא זו להתחיל לקרוא את התורה מחדש באופן הזה. "זה ספר תולדות אדם", ואני הוא האדם הזה.

פורסם בקטגוריה עוגה לשבת | עם התגים , | כתיבת תגובה

כיצד מתפללים?

(המאמר התפרסם ב"דעת פרת" – כתב העת של בוגרי מדרשת עין פרת באלון, גליון תשרי תשע"ב. הגליון עסק בנושא תפילה.)

מסופר כי ר' שניאור זלמן מלאדי, 'אדמו"ר הזקן', התלבט בצעירותו היכן ימשיך את לימודיו: שמא עליו ללכת לליטא, מקום שם נמצאים הלמדנים החריפים ביותר, או שמא עליו לפנות למזריטש, שם, כך שמע, עוסקים רבות בעבודת התפילה. עד שאמר לעצמו: ללמוד כמדומה לי שאני יכול, אך להתפלל עדיין איני יודע! על כן שם פעמיו למזריטש. לכאורה זהו דבר תמוה: מה יש בה בתפילה שמשכה כל כך את ליבו? ומה כבר יש ללמוד לגביה? הלא תפילה – זו תפילה! מחזיקים את הסידור, ומתפללים…

כדי להבין עניין זה יש להקדים, כי במסורת היהודית מוכרים שני סוגים של תפילה: האחד, "תפילה לעני כי יעטוף". בשעת צרה או מצוקה, מתכנס הקהל לטובת בקשת רחמי שמיים. תפילות המוניות למען שחרור חיילים חטופים או ירידת גשמים הן מחזה נפוץ. מי שמבקר בבתי חולים, למשל, יבחין בכך שאחד הבניינים המרכזיים הוא בית הכנסת – שם מתכנס הציבור החרד לגורל יקיריו ומתפלל מתוך תעצומות הלב לרפואתם השלמה של אהוביו. תפילה זו מתאפיינת בכך שהיא ספונטנית, מתפרצת, חמה ואותנטית. היא מתעוררת מתוך צורך פנימי עמוק, בדרך כלל במצבים בהם אין שום פתרון אחר הנראה באופק, מתוך אמונה שלמה כי רק הפנייה לבורא עשויה לפתור את הבעיה.

ר' שניאור זלמן מלאדי - אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד (1745-1812). ברוב תמונותיו הוא מצויר כשפניו פונות השמימה, להדגיש להיכן צריכה מחשבתו של האדם לפנות.

לעומת זאת, קיים סוג נוסף – תפילת הקבע. זו התפילה המוזכרת בהלכה, שנאמרת שלוש עד חמש פעמים ביום. הלכותיה מרובות, היא ארוכה וכוללת נוסח סדור, זמנים קבועים וטקסים קבועים המתקיימים בה. מרכזה של תפילת הקבע היא בקשת צרכיהם הגשמיים של היחיד והרבים – פרנסה, בריאות, ריבונות או גאולה. זוהי התפילה שבעצם מהותה היא מהווה ניגוד גמור לאותה תפילה ספונטנית היוצאת מן הלב, עד שחז"ל נאלצו לקבוע "אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא" (מסכת אבות). כלומר, קיימת סכנה ממשית לכך שתפילת הקבע תהפוך למצוות אנשים מלומדה. נשאלת השאלה, מדוע בכלל תוקנה תפילת הקבע. מדוע אין להסתפק בכך שהאדם יפנה לבורא מתי שהוא רוצה או מרגיש צורך לכך?[1]

יתר על כן, בגמרא מסופר כי "חסידים הראשונים", קבוצה רוחנית מאוד מחכמי ישראל בתקופת המשנה, היו מקדישים לכל אחת מתפילות הקבע שלוש שעות: שעה לפני כן, שעה בתפילה עצמה, ושעה לאחר מכן, כך שבסך הכל הוקדשו לתפילות לא פחות מתשע שעות ביום! אף כי אין חולק על חשיבותם הרבה של הצרכים הגשמיים לקיום תקין של חיי הרוח ("אם אין קמח – אין תורה"), ומתוך כך גם חשוב לבקש עליהם מה', בכל זאת לא ברור מדוע זכתה התפילה למקום נרחב כל כך בסדר היום היהודי.[2]

"הידבקות רוחא ברוחא"

את ההסבר לחשיבותה של תפילה קבועה מול הקב"ה מספק אדמו"ר הזקן בספר היסוד של חסידות חב"ד, "ספר התניא", ובעשרות מאמרי חסידות נוספים שחיבר, בהם עסק בשאלות קיומיות כבדות משקל.

על פי תורת החסידות שפיתח הבעל-שם-טוב, האדם מורכב מחלקים גשמיים, ביולוגיים ונפשיים, אך אף אחד מהם אינו מהווה את מהותו הפנימית – המהות הפנימית של האדם איננה נמצאת בגוף, אלא במה שממלא אותו. ישנו באדם יסוד יחודי המבדיל אותו משאר בעלי החיים והיצורים בעולם. כאשר ברא ה' את האדם עפר מן האדמה, הוא מילא את הגוף ברוח – "ויפח באפיו נשמת חיים" (ספר בראשית).  רוח זו, הנשמה, הינה חלק עליון אשר "הוחדר" לתוך האדם, והיא היסוד העיקרי שבו מתבטאת אנושיותו.  אף שיסוד זה מודחק בחיי היום יום ואינו זוכה לבוא לידי ביטוי מלא, הרי שהנשמה כוספת ומשתוקקת להתעלות, לחזור חזרה למקורה הראשון.

כדי לחבר מחדש את הנשמה עם מקורה העליון, יש צורך בחריגה מגבולות הסדר הרגיל, שיאפשר לה מגע מחודש עם כור מחצבתה. בחיים, פעמים רבות קשה לנו להתנתק מענייני היום-יום הטורדים את מנוחתנו ולפנות את כוחות הנפש להעמקה רוחנית – על כן נקבעה התפילה כזמן קבוע שבו יכול וצריך האדם להתפנות מעיסוקיו ולהגיע לחוויה רוחנית. התפילה היא הזדמנות למפגש חוויתי בלתי-אמצעי עם ה', מפגש מחודש של הנשמה עם בוראה.

משימה זו המוטלת על האדם, אינה פשוטה כלל וכלל להשגה. זוהי פעילות מאומצת, המצריכה ריכוז, כוונה והכנה. מסיבה זו פעמים רבות נקראת מצוות התפילה בספרות חז"ל בשם עבודה סתם: "איזו היא עבודה שבלב? הווה אומר זו תפילה" (מסכת תענית), "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (מסכת אבות). כלומר, אין תפילת הקבע איזו פעולה פשוטה של "אחיזה בסידור" ומלמול טקסט, אלא היא מחייבת את ישוב הדעת, ורצון של האדם להתעלות רוחנית. במילים אחרות, אין התפילה תלויה במוזה, בחסרון או בצורך שיש לאדם, שמתוך כך הוא מבקש את עזרתו ואת קירבתו של ה'.  לתפילה ישנה מטרה הפוכה מזו – והיא שהאדם יעמול בכדי לעורר בקרבו את ההשתוקקות והכיסופים לאלוהיו. זו בדיוק הסיבה בגללה נקבעה התפילה כחלק מסדר היום של האדם, ומטרתה לדבק את החלק הרוחני של האדם עם הקב"ה, ולרומם אותו מעל חיי היום יום הגשמיים באמצעות חוויה רוחנית עילאית.

היאך היא הדרך?

הדרך להשגת התפילה הנ"ל עוברת במושג חסידי אחר בו עוסק רבות אדמו"ר הזקן – התבוננות. מושג זה פירושו, שהאדם מתאמץ להכיר באמת ברוממות האל, האינסוף הנעלה מכל מחשבה, ומאידך גיסא הוא מתבונן בקטנות עצמו ומקומו בעולם – כדברי דוד המלך, "ואנוכי תולעת ולא איש" (ספר תהילים). עניין זה נפסק להלכה כחלק מהלכות תפילה: "ויחשוב קודם התפילה מרוממות האל ובשפלות האדם ויסיר כל תענוגי האדם מליבו" (שולחן ערוך).

נמצא אם כן, שהדרך לתפילה עוברת בהתעוררות רגשות האהבה והיראה לאל, וסובבת כל כולה סביב התבוננות במרחק העצום שבין האדם לאל, ובמקומו של האל בעולם. מעניין לציין כי על אף העיסוק הנרחב בספרות החסידית בהתבוננות, כמעט ואין תיאורים מפורטים של מה הוא התוכן שהיא צריכה לכלול. הסיבה לכך היא, שכל אדם צריך ליגע את עצמו עליה בדרך פרטית ועצמאית משלו. הכוונת הדמיון על ידי גורם חיצוני עלולה דוקא להרחיק אותו מהתכלית אליה הוא אמור להגיע. במובן מסוים, ניתן לקרוא לכך דמיון מודרך רוחני, אשר צריך לנבוע דוקא מהאדם עצמו ולא מזולתו. ובכל זאת, כדי להמחיש דוגמא קטנה לעניין זה, נביא את הקטע הבא:

ננסה לדמיין לעצמנו אותנו – את המקום בו אנו נמצאים כעת. החדר, הבית או החצר. נביט סביב כיצד הכל נראה לנו מוחשי וברור כל כך. המים שבכוס, הקירות, ציפורני הידיים. כעת נעלה מעט במבטנו למעוף הציפור, ונשקיף על הסביבה הקרובה בה אנו נמצאים – הרחוב, על כל הבתים, השכנים והאנשים הגרים בו; נדמיין כיצד כל משפחה חיה בפני עצמה, עם ענייניה והרגליה. נראה את העצים על העלים והתולעים הדרות בהם, את כלי הרכב הרבים המלאים את הרחוב, את תנועות בני האדם הרבות ההולכים ממקום למקום. כעת נעלה עוד מעט – ונראה את העיר בה אנו גרים. כמה גדולה היא, וכמה מרובים תושביה. והמקום שבו אנו נמצאים נראה קטן מאוד מן התצפית העליונה.

כעת נעלה עוד מעט, ונביט במדינה בה אנו חיים – על כל נופיה, מן ההרים המושלגים בחורף ועד המדבר הלוהט, על כל חיות הבר, החרקים, הצמחיה האופיינית לכל מקום. בני האדם הממלאים את המרחב – מציפים את המבט, והמקום שבו אנו נמצאים הולך ומיטשטש.

פרספקטיבה #1: מערכת השמש שלנו

וכך נעלה עוד מעלה נוספת ונראה את כדור הארץ שבו אנו חיים, כל אותם דברים כפי שהם מוכרים לנו, איך הם מתפתחים, צומחים, נובלים, נושרים וחדלים. נדמיין לעצמנו את כל העמים על פני כדור הארץ, כל אחד עם תרבותו ולשונו, נדמיין את הג'ונגלים הרחבים, ההרים המתנשאים בהוד קדומים, המדבריות הענקיות, האוקינוסים שאין להם סוף.

פרספקטיבה #2: גלקסיית שביל החלב. מזהים אותנו שם?

 אולם כדור הארץ המלא והגדוש הזה אינו אלא נקודה קטנה בתוך מערכת השמש, שבה הוא נבלע ואיננו נראה לעומת כוכבים אחרים, גדולים ממנו יותר. ועוד יותר הוא נעלם ומתבטל אל מול גודלה של השמש, המאירה בעוצמה למרחקים אדירים. וכך נמשיך ונתבונן הלאה, אל מחוץ למערכת השמש. נראה בעיני רוחנו את צבירי הכוכבים של הגלקסיה, כיצד הם נוצרים, מתפרצים ונעלמים. במרחקים שאין האדם כלל מסוגל לדמיין לעצמו, ובכל זאת ננסה לדמיין את החוויה הנשגבת של הסתכלות ישירה בחלל. אנו מביטים הלאה, אל המרחב, שאין אנו מסוגלים לראות לא את תחילתו ולא את סופו. המקום בו אנו נמצאים כעת מצטמצם רק למחשבה רחוקה, אפסית וקטנה כל כך, שאין לנו שום הבנה של מהותה בתוך המרחבים שסביבנו.

ועדיין, על אף הרושם העז שמותירה בנו ההתבוננות הזו, עלינו לדעת כי כל מה שראינו סביב מוגדר בשפת המקובלים רק כ"מלכות של מלכות של עולם העשיה", כלומר – הדרגה התחתונה ביותר של העולמות הרוחניים, ומה שמעליו עולה עשרות מונים בלי שום יכולת להבין ולתאר, ועל כולם מתרומם ומתנשא מלך מלכי המלכים, בורא העולמות כולם, נשגב מכל הנשגבים, שאין כל מחשבה מסוגלת לתפוס ולהבין אותו. אליו מבקשת הנשמה להתקרב ובו היא רוצה להידבק, ביראה ואהבה וכיסופים עצומים.

מכאן יכולה להתחיל התפילה בה עסקו חסידים הראשונים, מאותה התבוננות שמאפשרת לאדם "להעמיק דעתו בגדולת ה', ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק ובאומץ הלב והמוח, עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בה מחשבתו" (ספר התניא).

התפילה הנשגבה ביותר בשנה היא בסופו של היום הקדוש בשנה, יום הכיפורים – תפילת נעילה. הרב סולוביצ'יק ז"ל שואל מה מקור השם "תפילת נעילה"? האם זה מפני שהקב"ה עומד לנעול את שערי השמיים בפנינו, ושאפשרות התיקון עומדת להסתיים? ותשובתו, נהפוך הוא – ביום הכיפורים מכניס ה' את האדם ואת עמו ישראל לחדר סגור עימו, ואת הדלת הוא נועל מבפנים, כדי ששום בריה לא תוכל להפריע. זוהי התפילה הנעלית ביותר, שאם מתכונן אליה האדם כראוי הוא יכול להשתחרר מכל נדריו, איסוריו וההרחקות שקיבל על עצמו, ולאפשר לנשמתו לעלות – שוב – אל גבהי מרומים, אליהם היא מצפה ומחכה כל השנה.

לקריאה נוספת: תנאי הנפש להשגת החסידות/ מנחם אקשטיין (מכון אבן שתי"ה); חסידות מבוארת – עבודת התפילה (היכל מנחם).


[1]  קיימת מחלוקת יסודית האם מצוות התפילה היא חיוב מן התורה (רמב"ם), או שמא תקנת חכמים (רמב"ן). יש לציין שאף לשיטת הרמב"ם, הרואה בתפילה המקורית פעולה ספונטנית של האדם, ישנו חיוב לפנות לבורא בתפילה לפחות פעם ביום. עיין משנה תורה, הלכות תפילה, פרק א'.

[2]  דבר ידוע הוא, שהספר הנקרא ביותר בעולם היהודי איננו התנ"ך ולא הגמרא – אלא סידור התפילה.

פורסם בקטגוריה הנעשה בעירנו | עם התגים , , , , , | 4 תגובות

תחנות בדרך – הרמב"ם

אל הרמב"ם הגעתי ממש במקרה. רציתי לבלות קצת זמן איכות עם אבא, ומאז שהסתיים לנו המנוי למשחקים של מכבי, לא יצא לנו להיפגש הרבה. זה היה כשכבר הייתי יותר "ג'ובניק", ויכולתי להרשות לעצמי להתפנות ערב אחד בשבוע למשהו מעניין. ממש במקרה, באותם ימים קיבלנו בדואר עלון של "יד יצחק בן צבי" ובו מספר קורסים מעניינים הנמשכים על פני השנה. והשוס הגדול – יש הנחה של חמישים אחוז לצעירים עד גיל 30! (רק בהמשך הבנתי למה…)

אני חושב שבעיקר בגלל מגבלות לו"ז, האפשרות העיקרית היתה להירשם לקורס על הרמב"ם. כן, זה לא היה חזיון פופולרי כל כך, ובטח לא משהו לספר עליו לחבר'ה. הדבר היחיד שידעתי עליו (זה היה כתוב איפשהו על השטר של 1 שקל, לא?) שהוא היה רופא ואיש דת. אבל כיוון שהיו שם כמה הרצאות עם שמות מעניינים (כגון "האם דיבר הנחש בגן עדן?", או "הרמב"ם בנעלי בית"), אני הייתי סקרן לגבי הקורס הזה ואת אבא היה קל לשכנע, החלטנו להירשם. הקורס כלל כ-20 הרצאות, רובן על ידי אנשי אקדמיה מוכרים (מי יותר ומי פחות), וכלל הרצאות ביוגרפיות על חייו, לצד הרצאות על הגותו, על תורתו ועל תורת הרפואה שלו.

כשהגענו לאולם בפעם הראשונה, גיליתי שאני הצעיר ביותר – הייתי אז בן עשרים וארבע. אבל לדעתי, אפילו אם הכפלתם את המספר והוספתם עשר, עדיין הייתי הצעיר ביותר שם…  הקהל היה מורכב בעיקר מפנסיונרים (למעשה, פנסיונריות) שלמען האמת, נתנו פייט די טוב במלחמה על מקומות ישיבה קרובים (אולי בגלל שכולם הגיעו שעה וחצי לפני).

אינני זוכר את כל ההרצאות, אבל אני זוכר שלאחר כמה מהן יצאתי בתחושה שהיתה די חדשה מבחינתי – אמרתי לעצמי, "איזו זכות יש לי שאני שייך לעם של הרמב'ם". המפגש עם חוכמתו, עם כתביו, עם הרעיונות שפרסם הכו אותי בתדהמה (אינטלקטואלית). אני זוכר במיוחד שיעור אחד, על הנחש בגן עדן. המרצה לימדה פירוש פשוט ומרתק כל כך לסיפור גן עדן: שאל מישהו את הרמב"ם, הלא ה' אמר לאדם הראשון שיאכל מכל העצים, רק מפרי עץ הדעת לא. העונש המובטח – "מות תמות", באותו יום. והנה, למרות שאדם הראשון התחכם ואכל, לא רק שהוא לא מת אלא הוא אף קיבל פרס גדול – את הדעת? יש כאן כשל לוגי לא ברור.

לא כאן המקום לענות על כל זה. התשובה היא מורכבת וארוכה. אגב – הספר "מורה נבוכים" נחשב לספר שלא כל אחד ראוי ללמוד בו, והרמב"ם אף משביע את הקורא בפתיחה שעליו לעמוד בקריטריונים גבוהים מאוד, כמו למשל לדעת את כל התנ"ך, הש"ס, אסטרונומיה, פילוסופיה וכו'. כידוע, רבנו ר' נחמן מברסלב הזהיר מספרי חקירות, ובמיוחד מהספר הזה, ומהנסיון הדל והקצר שיש לי, אני חושב שאני מבין למה. רק אומר שהתשובה של הרמב"ם היא מבריקה, גאונית ומעוררת מחשבה. הוא גורם לך לחשוב על החיים שלנו, על הפער שבין "המפורסמות" – מה שכולם חושבים שהוא אמיתי ונכון, אך מעולם לא בדקו זאת לעומק – ובין "המושכלות" – מה שהוא באמת אמיתי ונכון.

מכל הסיפור הזה נמצא, שדוקא משיכה אינטלקטואלית גרמה לי להתעורר לקורס אקדמי לחלוטין, שמילא אותי באהבה ובהערצה לרמב"ם. למרות שהרבה דברים השתנו מימיו ועד היום, יש דבר אחד חזק שלקחתי ממנו והוא המשיכה לאמת, ללא פשרות, בלי טריקים – בלי שטיקים. אמרתי לעצמי, אם הרמב"ם היה כל כך חכם ובכל זאת הוא היה יהודי שומר מצוות, וכל חייו התמקדו רק בתורה ועבודת השם, כנראה שבכל זאת יש בזה משהו. צריך מתישהו לברר… חלפו כמה שנים והיום הזה הגיע. ברוך השם

פורסם בקטגוריה תחנות בדרך | עם התגים , , , , , | 2 תגובות

להיות נגן בפילהרמונית – דרוש לראש השנה

תחשבו רגע על תזמורת פילהרמונית.

תזמורת גדולה ומכובדת כזו, עם הרבה נגנים. כולם מתלבשים יפה, מזליפים אולי טרם היציאה מהבית קצת בושם או אפטרשייב. מחזיקים את הכרטיסים ביד מחוץ לאולם בהתרגשות. לוגמים כוסית ברנדי בלובי המפואר לפני שמתיישבים בפנים. הערב: התשיעית של בטהובן או אגם הברבורים, נגיד. משהו קלאסי. בתוך האולם יש ריח כזה חגיגי של שטיחים מקיר לקיר מהולים בארומה של עץ משופשף מהבמה ועור הפוך מנרתיקי הכינורות והטרומבון. הנגנים עוד עסוקים בכוונון עדין של המיתרים, רגע לפני שהקונצרט מתחיל. המנצח מתכונן גם הוא לעלות לבמה. אבל הוא יעמוד בגבו אל הקהל, ואם לא הייתם באים הנה רק בגללו – לעולם לא הייתם יודעים איך קוראים לו.

יש לי חבר – לא משנה מאיזו עדה – שמנגן בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. אחרי בחינות שעבר מאחורי וילון, כדי שהבוחנים לא יהיו מוטים בשיקול דעתם מפרמטרים חיצוניים, הוא התחיל לעבוד שם במשרה מלאה. מה זה עבודה במשרה מלאה? כמה חודשים בשנה הוא היה מגיע לסדר בוקר בכולל של הרב ישראל ולומד איתנו בבא בתרא, אבל בשאר העונה, בערך שישה חודשים בשנה, הוא הסתובב בעולם עם התזמורת ומופיע. פעם הוא סיפר לנו שכראוי לנגנים מכובדים, משכנים אותם בבתי המלון הכי טובים, לוקחים אותם למסעדות הכי משובחות. מאז שהוא חזר בתשובה והתחתן, אני מניח שזה לא פשוט להיות כל הזמן בנסיעות. בשבע ברכות שלהם הגיע מבחר מייצג של התזמורת, וניגנו מוסיקה יהודית שהם הכירו לצד יצירות קלאסיות – הבאנו שלום עליכם, הבה נגילה. הוא מצידו סיים ש"ס משניות, ככה זה כשכל אחד עושה מה שבראש שלו.

טימפני בפעולה

כשאתם חושבים על נגן בתזמורת הפילהרמונית, בטח עולה לכם בראש פסנתרן, כנר או צ'לן – אומן מומחה, אצבעותיו ארוכות, שמתאמן שעות ארוכות כל יום. אבל החבר שלי לא מנגן על שום כלי שאתם מכירים. הוא למד שנים רבות עד שהפך להיות "אומן כלי הקשה" (שם יוקרתי ומלא השראה לתופיסט), והמומחיות האמיתית שלו היא לנגן על טימפני (Timpani), שזה בעצם תוף גדול ומגניב שמוציא קולות משונים ועמומים מתוכו. לומר את האמת, זה לא קל להיות נגן טימפני – זה כלי כבד ומסובך, וחוץ מזה, אתה לא יכול לקחת את הכלי איתך לשום מקום.

אבל אתם יודעים מה הדבר הכי עמוק עם נגן הטימפני?

למרות שיש לו תפקיד בתזמורת, ונגיד שכבר מכירים אותו, לא כל כך מתייחסים אליו ברצינות. אף אחד לא מתלהב מזה שהוא נגן טימפני. אין כאן יוקרה, חירות אמנותית או מקום ליצירתיות מיוחדת. אחרי הכל, זה בום-בום-בום עדין. הכלי הזה לרוב נמצא ברקע,  ואיש אולי לא שם לב אליו. מצד שני זו לא תהיה הגזמה לומר שיש יצירות שלמות שהעומק שלהן, הקצב והאווירה מושפעים מאוד מהניחוח המיוחד של הכלי הזה. המזל הוא, שנגן הטימפני לוקח את עצמו ברצינות, ופשוט עושה הכי טוב את מה שכתוב לפניו ואת מה שמכתיב המנצח, בלי רגשי נחיתות ובלי להתבאס. הוא פשוט עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב – וזה מה שמביא חיות גדולה ליצירה הזו.

ומה הקשר לראש השנה?

אף על פי שראש השנה הוא יום הדין ויש בו תפילות ארוכות למדי, העניין המרכזי שלהן הוא לא אנחנו. בראש השנה אנחנו מתפללים בעיקר על הקב"ה ועל העולם שהוא ברא, ומזכירים שוב ושוב: "אתה המלך, אתה המלך, אתה המלך…" . היה הגיוני יותר שביום שבו כל אדם נידון בפני שמיים, נתפלל קודם כל שנצא זכאים בדין, או על סליחה ומחילה, על תשובה, על שנה מתוקה.

אתם יודעים, יש בזה דבר כל כך גבוה, שאנחנו מתפללים קודם כל על הקב"ה. אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו נגן הטימפני. ואף על פי שמתחשק לנו לפעמים לפרוץ בהופעת יחיד, באלתור ואימפרוביזציה מטורפים שיותירו את כולם פעורי פה, בסופו של דבר אנחנו חלק מתזמורת. והעוצמה, ההרמוניה של התזמורת, מושגות דוקא כשאנחנו מנגנים את התווים שהמנצח הכין במיוחד בשבילנו. כמה העולם יהיה חסר אם יהיה תפקיד אחד חסר בתזמורת. יכול להיות שכלפי חוץ הוא לא הכי ראשי, ושאין בו קרדיט מיוחד או יוקרה. אבל את התפקיד הזה אף אחד לא יכול לעשות חוץ מאיתנו.

וככה גם בחיים. אתם תופסים כמה זה מרגש?

אין דבר יותר גבוה מלהיות להיות נגן הטימפני בתזמורת של הקב"ה, וזה מה שאנחנו מזכירים לעצמנו בראש השנה: "מלוך על כל העולם בכבודך… והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך…",

אני רוצה שהיצירה הזו שנקראת "שנה חדשה" תהיה כמו שאתה רוצה.

בהזדמנות זו אני מאחל לכל קוראי הבלוג שנה טובה ומתוקה: תודה שאתם קוראים את מה שנכתב כאן, תודה שאתם מגיבים, תודה שאתם חוזרים לבקר.

זו גם ההזדמנות להודות לניר מנוסי על הדחיפה שלו להקמת/החייאת הבלוג. אילמלא הקריאה שלו לחלל העולם – זה לא היה קורה.

ושתהיה לכולנו שנה גוועלד!

פורסם בקטגוריה בעלי תשובה | עם התגים , , , , , , , | כתיבת תגובה